۱۳۸٢/٥/٢٦
ايمان؟

نویسنده( شازده کوچولو) یه شعری داره میگه:

"دریا

خودش را با موج تعریف می کند

کوه

خودش را با قله تعریف می کند

جنگل

خودش را درخت تعریف می کند

ومن

خودم را با "تو" تعریف می کنم"

ایمان یعنی همین

یعنی انسان خودش رو با خدا تعریف کنه!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]