۱۳۸٤/٩/۱٢
 

سردار جنگل!

میرزا کوچک خان جنگلی؛ به ندای اسلام به پا خاست و انعکاس صدای مظلومانه ی مستضعفان ایران را در طنین غرش گلوله ها به گوش جهانیان رسانید.

اين جمله که رو قبر ميرزا نوشته شده هميشه برام جالب بود. منتها هيچ توضيح ديگه برای ميرزا داده نشده که اگر خدای نکرده يکی از يه مملکت ديگه پل شد و اومد و خواست بدونه ميرزا کی بوده از روی اون اينو بدونه حتما يه سر بريد سليمان داراب قبر ميرزا و چندتا از يارانش واقعا زيباست. ارزش گذاشتن وقت رو داره.

به هر حال:

اينجا يه زندگی نامه مختصر از ميرزا رو ميشه خوند.

 

ای مرغهای طوفان! پروازتان بلند
آرامش گلولهء سربی را
در خون خویشتن
این گونه عاشقانه پذیرفتید،
این گونه مهربان
زان سوی خواب مرداب، آوازتان بلند

می خواهم از نسیم بپرسم:
بی جذر و مد قلب شما
آه،
دریا چگونه می تپد امروز؟

ای مرغهای طوفان! پروازتان بلند.

دیدارتان؛ ترنم بودن،
بدرودتان؛ شکوه سرودن،
تاریختان بلند و سر افراز:
آن سان که گشت نام سر دار
زان یار باستانی همرازتان بلند.

                                       شفیعی کدکنی

 

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]