۱۳۸٤/۱۱/٢
بازی

 آن وقت که داشتيم اساتيدمان را به بازی می‌گرفتيم.

فکرش را هم نمی‌کرديم که اينجور بتوانند ما را به بازی بگيرند.

حالا بعد از ۷ ترم دانشجو بودن. حسابی دستمان آمد که هر من ماست چقدر کره خواهد داد.

بگذار ترم ۸ بيايد چنان به بازی‌شان بگيرم که نتوانند جبران کنند حتی سر امتحان!!!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]