۱۳۸٤/۱۱/۱٥
راز رشيد
به‌ گونهِ‌ ماه‌
نامت‌ زبانزد آسمان‌ها بود
و پيمان‌ برادري‌ات‌
با جبل‌ نور
چون‌ آيه‌هاي‌ جهاد
محكم‌
O
تو آن‌ راز رشيدي‌
كه‌ روزي‌ فرات‌
‌بر لبت‌ آورد
و ساعتي‌ بعد
در باران‌ متواتر پولاد
بريده‌بريده‌
‌افشا شدي‌
و باد
‌تو را با مشام‌ خيمه‌گاه‌
‌در ميان‌ نهاد
و انتظار در بهت‌ كودكانهِ‌ حرم‌
‌طولاني‌ شد
تو آن‌ راز رشيدي‌
كه‌ روزي‌ فرات‌
‌بر لبت‌ آورد
و كنار درك‌ تو
‌كوه‌ از كمر شكست‌

حسن‌ حسيني‌
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]