۱۳۸٤/۱٢/٧
اين روزها ...

اين روزها حسابی همه چيز داره پشت سر هم اتفاق ميفته.

اول که کاريکاتورها بعد عکسهای ابو غريب بعد هم انفجار حرم امام هادی و عسکری.

***

پيرمردهای ما هميشه فکر ميکنن که هر چه در اين منطقه اتفاق ميفته يه سرش ربط داره به انگليس.

***

يک نگاهی بندازيد که چطور وحدت اسلامی بوجود اومده بعد از سالها يک شبه جاش رو با سايه جنگ مذهبی عوض کرد.

***

اللهم غير سوء حالنا بحسن حالک

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]