۱۳۸٥/۱/۱٠
سپیده هشتم
خواستم چیزی برای امروز بنویسم دیدم باز نوشتنم نمیآد.
این مطلب رو از سجاد بخونید.
هر که ماموم تو نیست مامون است.

http://www.baraneadl.blogfa.com/post-73.aspx

شرمنده این ابزار لینک کردن پرشن بلاگ کار نمیکنه وگر نه لینک میدادمش.
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]