۱۳۸٥/۱/۳٠
وفا
غمت با وفاتر از توست،
تو گهگاه با منى،
غمت هميشه.

ترانه پشتو
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]