۱۳۸٢/٥/٢۸
 

در این ولایت کارِ هنر، کارِ جهاد است. جهاد با بی سوادی، با فضل فروشی، با فرنگی مآبی، با تقلید، با دغلی، با نان به نرخ روز خوردن، با بلغمی مزاجی ...حالا اگر مردی ، این گوی و این میدان !

جلال آل قلم

 آن يل که بروی غرب شمشير کشيد

 از هيمنه‌اش پشت ستم تير کشيد

ديديم سر انجام که زنجير گسست

زان نعره که در حلقه زنجير کشيد 

                                  

 سيد حسن حسينی  

 

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]