۱۳۸٥/٢/۱٧
تصوف!
گفت: تصوف یعنی آنکه مالک هیچ چیز نباشی و هیچ چیز مالک تو نباشد!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]