۱۳۸٥/٦/۱٧
نام تو را نمی دانم
نام تو را نمیدانم
آری
اما میدانم
گلها اگر که نام تو را میدانستند
نسل یهار
از این سان
رو سوی انقراض نمیرفت
                                       حسین منزوی
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]