۱۳۸٥/٦/٢٠
عجب وضعی شده!!
همین دیگه، واقعا که!
شرق رو هم بستند دیگه آدم دلش رو به چی خوش کنه!؟
*
دیگه آدم رغبت نمیکنه نفس بکشه!
*
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک!
*
زمستان نزدیکه دوستان جمع شیم برای بی خانمانهای شهر فکری بکنیم!!
*
sms آمد که:
دائم برای دیدن هم دیر میکنیم
وقت قرارها همه تاخیر میکنیم
اول برای عشق همه تند میدویم
اما اواسطش همگی گیر میکنیم
*
دیر میکنیم
تاخیر میکنیم
گیر میکنیم
*
الهی ان اخدتنی بجرمی اخذتک بعفوک!
*
خدایا اگر مرا به خاطر جرائمم توبیخ کنی تو را بخاطر عفوت توبیخ میکنم!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]