۱۳۸٥/٧/٥
 

من یقین دارم که در رگهای من خون رسولی یا امامی نیست.

نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیست.

وین ندیم ژنده پیرم دوش با من گفت

کاندرین بی فخر بودنها گناهی نیست.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]