۱۳۸٥/۱۱/۱
فکر
یا دارم به تو فکر میکنم
یا به اینکه چطور به تو فکر نکنم
و این باز یعنی که دارم به تو فکر میکنم!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]