۱۳۸٥/۱٢/٢
میرویم بخوابیم!
اگر از چند چیز متنفر باشم یکیش تفاخره!
*
و ملت به شدت بهش دچار شده!
*
از خریدن گوشی موبایل تا نوع لباس پوشیدن مردم نشون میده که دارن به هم فخر میفروشن
*
به هم سلام نمیکنیم
*
همیشه منتظریم که دیگری باهامون تماس بگیره
*
میمیریم!! و نصف شهر رو با کاغذهای رنگی عزیز از دست رفته پر میکنیم
*
و دسته گل براش میگیریم به چه گندگی
*
این اصیل ترین،با فرهنگ ترین، باهوش ترین و هزار تا از این ترین های دیگه
*
که میشنویم یا زورچپان میکنن به ما و یا خودمون به کار میبریم
*
هم تفاخره، البته از نوع ملیش!
****
****
چندی قبل یک چیزکی راجع به ف ی ل ت ر ی ن گ نوشتم
*
ب ا ز ت ا ب هم اوف شد.
*
شعور چیز خیلی خوبیه!
****
****
اگر تا کنون به جنبش تغییر برای برابری نپیوستید
*
بشتابید
*
هرگونه تعلل موجب ضرر کردن از نوع شدیدش میشود
*
بنده هم از خیلی قبل تر ها به جنایت کاری و فریبکاری این جماعت به ظاهر ظریف و به باطن خبیث پی برده بودم!
*
دوستان!
همه با هم هم سیبیل را احیا می کنیم. برای دفاع از حقوق مردان، سیبیل هایمان را که از قدیمی ترین نمادهای مردانگی است تا اطلاع ثانوی اصلاح نمی کنیم!!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]