۱۳۸٥/۱٢/٥
نفهم میشویم!!
حتما دیگران را درک کنید
*
حتما به جنبش حمایت از حقوق مردان بپیوندید
*
نسلتان منقرض شد نگویید که نگفتیم
*
باید فرصت کنم و لینکها را مرتب کنم
*
برای تفریح کار بهتری از بازی با احساسات دیگران پیدا کنید!
*
فکر میکردم اینجا را فقط خودم و سجاد و یکی دو تا گذری میخوانیم
*
نگو بس فکرمان باطل بود!
*
یک نفر گویا جستجو کرده قحبه و سر از وبلاگ ما در اورده!
*
مانده ایم که کی بی تربیتی نوشته ایم اینجا!
*
هفت روز تا امتحان
*
گفته بودم یا یک می آورم یا هزار و یک یا یک چیزی همین وسط مسط ها!
*
حال کردید پیش گویی را
*
fire fox هم جدیدا خر شده!
*
یک وبلاگ با حال سراغ ندارید!؟
*
جز مال خودم!
*
اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
*
همین کارها را کردیم که ورشکست شدیم!!
*
و تو چه میدانی که خواب چیست!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]