۱۳۸٦/٢/۱٢
به جا و شایسته!!
یکی از دلائل عدم پیشرفت ما در این کشور به جا و شایسته بودن همه انتصاب ها و انتخاب هاست!
*
شما دیده اید یک نفر به یک مدیر بگوید انتصاب یا انتخاب تو به جا و شایسته نبوده؟!
*
این ها که گفتم اصلا ربطی به انتخاب رئیس جدید شورای شهر ندارد!!
*
البته اما دَوَد واوَدِ اتفاق افتاده در شورای شهر رشت چهره های بسیاری را روشن کرد!
*
این هنوز از نتایج سحر است رفقا!
*
خدایا پناه بر تو از صبح دولتش!
*
حضرت عباسی حال کردید ؟!
*
دیدید چطور منافع مشترک می تواند آدم های مخالف را به وحدت و وفاق برساند!
*
دوست داشتم حجاب به روایت خودم را ادامه دهم
*
دلم نیامد آن بحث را اینجا ضایع کنم
*
فرصت شد راجع به آن می نویسم!
*
پ.ن:
دود واود به فارسی میشود زد و بند!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]