۱۳۸٦/۳/٦
گندیدم
گندیدم
*
توی این هوا
*
از این همه عرق
*
توی این دانشگاه با این آدمهای گنده گوزش
*
و با این امتحان های مزخرفی که دادم
*
توی کثافت خودم غرق شدم
*
الکی شالاپ شولوپ می کنم فقط!
**
طرف کنفرانس گذاشته که چرا ژاپن نشدیم
*
به اندیشه گفتم : تا وقتی که می خوایم یکی دیگه بشیم هیچی نمیشیم
*
هم سوال از علم خیزد هم جواب
هم هدی از علم خیزد هم ضلال
*
وقتی بلد نیستیم سوال بپرسیم
*
سوال های اشتباه میپرسیم
*
بعد جواب های اشتباه می گیریم
*
جای اینکه بپرسیم چرا ژاپن ژاپن شد؟
*
جای اینکه بپرسیم چرا توسعه پیدا نکردیم؟ چرا رشد نکردیم؟ چرا در جا می زنیم ؟
*
از این سوال ها می پرسیم نتیجه میشه این که یکی می خواد ما رو ژاپن کنه! یکی کره! یکی چین!
*
باید برخاست
باید راهی دراز را پیمود
*
حسش نیست بوقتش
من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت
*
گر چه اینها اونقدرها هم نهان نیستند
*
مرحوم آوینی مقاله ای داره با عنوان راز سرزمین آفتاب که بی ربط نیست
*
پ.ن:
اندیشه یه اسم پسرانه است
*
اگر www اول آدرس وبلاگ رو بردارید برای دیدن وبلاگ با مشکل مواجه نمی شید
وگر نه حضرت وزیر برای شما این یادداشت خوش آمد رو می ذاره:

مشترک گرامي

دسترسي به اين سايت امکان پذير نمي باشد

*
اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]