۱۳۸٦/۸/۱۸
نشان!
می گفت:
 اینجا نه نشانی از جهاد هست، نه ایمان و نه شهادت!
تعطیلش کن !
بی خود چرا غصب کرده ای این اسم ها را!؟
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]