۱۳۸٦/۱٠/٢٢
کودکان کربلا
 

راستی آیا

 

کودکان کربلا ، تکلیفشان تنها

 

 

دائما تکرار مشقِ آب! آب!

 

مشق بابا آب بود؟

/قیصر امین پور
دستور زبان عشق

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]