۱۳۸٦/۱٠/٢٩
مصیبت
کربلا بود و آسمان نیلی
خورد بر روی دختران سیلی

کم کم از یادمان مصیبت رفت
کربلا شد دو روز تعطیلی....

/*
نمیدانم شعر ادامه دارد یا نه.
شاعرش را هم نمی شناسم،
هر که هست اما نفسش گرم.


محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]