۱۳۸٦/۱۱/۱٦
ماهی ها
امده بودیم به کارهایمان برسیم
*
نشد گفتیم بیاییم اینجا بنویسیم
*
اینترنت که نداریم
*
طلا
*
تلفن مان هم قطع شده
*
مخابرات و شرکت ها مشغول کاری به نام کلاه برداری قانونی اند.
*
اینترنت آن هم دقیقه ای 5 تومن
*
عجالتا قطعیم
*
من یک چرندیات دارم در باره وضعیت مخابرات در رشت آماده می کنم
*
به وقتش می گذارم همینجا
*
رفته ایم واکسن زده ایم
*
مننژیت و کزاز و دیفتری فعلا جفت بازو هایمان از کار افتاده
*
دیشت میخ خوابیدم
*
مکافات بود علط زدن
*
دیروز هم آمدیم بنشینیم
*
زدیم خودمان را نا کار کردیم
*
جراحتی در مایه های جراحت محمد رضا شریفی نیا توی فیلم شیدا!
*
البته عمق جراحت ما بیشتر است
*
دعا بفرمایید که شدیدا محتاج به دعا هستیم
*
شاعر هم فرمود:
درون موی تو رقصیده اند ماهی ها!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]