۱۳۸٧/٥/٩
توطئه

توطئه


مبادا فکر کنید که سلمان عزیز دارد برای امیر خانی نقشه میکشد.
ابدا!
ایشان بچه خوبی هستند نهایتا دارد با خودش می گوید:
بذار امیرخانی بره!، "رضا امیرخانی در رشت1و2" که هیچ 6 و 7 و  8اش را هم می نویسم.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]