۱۳۸۳/۱٠/۱٦
مرگ

آدمیان با مرگ زاده ميشوند و با مرگ ميزيند و مرگ در کمين آدمهاست

همين چند ساعت پيش يکی از عزيزان رو به خاک سپرديم و هنوز در عذاب وجدانم که چرا به او سر نزدم مدت زيادی مريض بود و من حتی يک بار به پيشش نرفتم خدايا ببخش من را و بيامرز هردويمان را

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]