۱۳۸٩/۳/٢۱
نقاب

چند شب قبل خبر 20:30  گزارشی درباره عطاء الله مهاجرانی پخش کرد. نکته ای که برای من جالب بود این بود که در این برنامه اشاره ای هم به فساد های اخلاقی مهاجرانی شده بود. فسادهایی که در دوره وزارت مهاجرانی و بعد از آن در ایران انجام گرفت. کسانی که سالهای نه چندان دور بعد از دوم خرداد را به یاد داشته باشند به خوبی به خاطر خواهند آورد که یکی از طنز های آن دوران زن بازی های همین آقای مهاجرانی بود. یادم هست که در جمعی یکی از دوستان خبر از شرکت مهاجرانی و همسرش در مراسمی را داد،و یکی از حاضرین پرسیده بود کدام همسرش؟

این را برای این گفتم که بگویم فساد های اخلاقی مهاجرانی چیز پوشیده ای نبود که حالا برادران و خواهران بیست و سی آن را کشف کنند.

و اتفاقا درد همین جاست! چه اتفاقی می افتد که مهاجرانی با همه گند و کثافت هایی که بالا می آورد می تواند در کشور همچنان راست راست راه برود و به فعالیت هایش بپردازد. به نظرم ضربه ای که امروز نظام دارد از این فرد می خورد به این خاطر است در اجرای عدالت به هر دلیلی سستی کرد. اگر سیستم قضا در همان زمان که زنان مهاجرانی داشتند پله های دادگستری را  بالا و پایین می رفتند مهاجرانی را محکوم می کرد آیا امروز مهاجرانی اثر سیاسی ای داشت؟ یقینا امروز مهاجرانی از منظر آقایان یک سیاستمدار خوش نام نبود که جمهوری اسلامی چون دیده وی به حقیقت رو کرده حالا دارد برایش پرونده سازی می کند.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]