۱۳۸۳/۱٢/٢٢
 

من به آنان گفتم:

آفتابی لب درگاه شماست.

که اگر در بگشاييد به رفتار شما ميتابد.

حيف که کسی به حرف ما گوش نکرد

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]