۱۳۸۳/۱٢/٢۳
 

ما که اين همه برای عشق

                                  آه و ناله دروغ می کنيم

راستی چرا؟

در رثای بی شمار عاشقان

                                  -که بی دريغ-

خون خويش را نثار عشق ميکنند

از نثار يک دريغ هم

                       دريغ می کنيم؟

                                                 قيصر امين پور

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]