۱۳۸۳/۱٢/٢٦
ميلاد

«به تو خیانت میکنند، تو مکن.

تو را تکذیب میکنند، آرام باش.

تو را می ستایند فریب مخور.

تو را نکوهش می کنند شکوه مکن.

مردم شهر از تو بد می گویند اندوهگین مباش.

همه مردم تو را نیک می خوانند مشرور مباش.

آنگاه تو از ما خواهی بود.»

خدا یا ما را از آن او کن.

میلاد امام محمد باقر بر شما مبارک باد.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]