۱۳۸٤/۱/۱٤
نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی

سال ها همواره میگذرند و ما آدمیان را در سیلاب زمان به پیش میبرند. تا هرکدام در کدامین ساحل به خاک باز آییم.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]