۱۳۸٤/٤/۱
انتخابات؟
فعلا همه گیج و مبهوتند!
چیزی که برای من در انتخابات از همه چیز جالب تر و آموزنده تر بود این بود که آدمهایی که تا دیروز می گفتند صدای مردم صدای خداست! امروز از آمدن صدای پای فاشیسم صحبت می کنند!
محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]