۱۳۸٤/٥/۱٢
 

 بايزيد گفت از بايزيدی بدر آمدم همچون مار از پوست!

عرض کنم که من هم سعی کردم اين کارو بکنم ولی نشد!

نمی‌دونم تقصير منه يا تقصير اين سايت! ولی به زودی احتمالا اين اتفاق خواهد افتاد!

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]