۱۳۸٤/٥/٢٩
نمی دونم شاعرش کيه!

جنگل را

برق نگاه قناری

به آتش کشيد.

****

گناهش گردن صاعقه افتاد.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]