۱۳۸٤/٦/٩
 

يک اينکه

" جبران خليل جبران " میگفت:

تنفر جنازه‌ای است.

کدامیک از شما مایل است قبری باشد؟!

دو اينکه

راستی امروز شهادت اویی است که کاظم بود. بیایید کاظم شویم!

سه اينکه

 دلم مي خواهد كسي براي دل من سه تار بزند؟
و دلم سه تار بزند
چه قدر دلم مي خواهد كه
دلم بزند.

بيژن نجدي.

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]