۱۳۸٤/٧/٢۱
. . .

جوانمردا!

سرتا پايم فدای سر تا پايت!

هر عشقی که در خون و پوست و گوشت و رگ و پی نبود،ناقص است!

(نامه ها/عين القضاة)

محسن

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]