خروس خوانان

خروس خوانان
نماز را
چشمان خواب آلوده
به آب شستیم
از زوزه های سگان گذشتیم
و صلاه ظهر در خیابانها
با سمندهایمان شیهه کشیدیم
آب از آب تکان نخورد
به ناچار
شبانگاهان
با صدای اذان
به خواب رفتیم.

صابر امامی

/ 0 نظر / 3 بازدید