اين روزها جفای زيادی به هاشمی شد!

ولی فی الواقع هاشمی رفسنجانی، یك سرمایه ملی (National Capital) است. نه تنها گذشت سال‌ها، بلكه رخداد برخی نامرادی‌ها چیزی از ارزش «هاشمی رفسنجانی» نمی‌كاهد. او همیشه با حرارت از «گذشته» دفاع می‌كند و با امید از چشم‌انداز «آینده» می‌گوید. از این روست كه گذشته با او معنا می‌شود و آینده با او گره خورده است.

آنچه در هفته‌ها و روزهای اخیر رخ داد، قابل تامل و شایسته ارزیابی و تحلیل است. ابعاد این رویداد، با آنچه در ارتباط با دیگر «سرمایه‌های ملی» ایران رخ می‌دهد، قابل مقایسه است.

از چند سال پیش به این طرف، فرش ایرانی با همه قدمت، اصالت طرح و ظرافت نقش‌هایش توسط سوداگران بین‌المللی مصادره به مطلوب شده است و اكنون به نظر می‌رسد بازگرداندن آن به گنجینه دارایی‌های ملت، نیازمند یك عزم جدی است.

در مورد هاشمی رفسنجانی، اما باید گفت كه با همه تردیدافكنی‌های رسانه‌ها و چهره‌های بیگانه، او متعلق به ملت است و همواره در گنجینه دارایی‌های ملت می‌ماند. كسانی كه بخواهند این دارایی ارزشمند را از ایرانیان بگیرند، همانند سوداگران گنجینه‌های ملی این مرز و بوم محسوب می‌شوند.

هاشمی مرد دوران‌هاست و ایران دوران سرنوشت‌سازی را در پیش رو دارد. پس حق دارد، به همه مردان خود افتخار كند و آن‌ها را از آن خود بداند.

متن از شريف نيوز است! گفتم بگم که اصول گرايی رو زير پا نگذاشته باشم!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید