اَللّهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسيرٍ

mainphoto.jpg
*
خدا کند تمام همت دولتی هامان نباشد!
*
آلرژی پیدا کرده ایم به هر چه لفظ آسیب شناسی و باز شناسی و پدیدار شناسی و هر [...] شناسی دیگر که بفرمایید!!!
*
جالب است که همه ی ما جماعت با همه ی بی دینی و بی تقوایی مان، معتقدیم سیاست ما عین دیانت ماست!

/ 2 نظر / 14 بازدید
یک دوست قزوینی

سلام بر برادر محسن خشک بیجاری حال کردیم با پر و پاچه ات در ۳۶۰ ات باز هم از این کارهتا بنما عزیز

ييلاق ذهن

حكايت تلخي ست اما هامان هست داشتم فكر مي كردم: ... 650ريال!