حجاب به روایت خودم

حضرات که انتظار ندارند که صاحاب این وبلاگ با یک همچین سر شکلی موافق بی حجابی باشد!؟

*

حجاب یا هست یا نیست!

*

چیزی هم به نام بد حجابی و شل حجابی نداریم

*

آدم یا با حجاب است یا بی حجاب

*

حجاب برای زن عبارت است از پوشاندن موها و بدن

*

و برای مرد، پوشاندن بدن

*

حجاب اما با حجب همراه است

*

محجبه ی بی حجب بی حجاب است

*
بی حجاب، با حجب هم بی حجاب

*

نشستن توی یک ماشین و داد زدن که خانوم مگه با شما نیستم حجابت رو درست کن

*

نه امر به معروف است

*

نه نهی از منکر

*

نه اعمال قانون

*

و نه مبارزه با مفاسد اجتماعی

*

حجاب هم نه چادر است نه روپوش نه مانتو نه هیچ چیز دیگر

*

حجاب پوشاندن موی سر و بدن است

*

حجاب برتر هم پوشاندن درست بدن است

*

حالا میخواهد با مانتو باشد یا با چادر یا با بلوز و شلوار

*

حجاب تکلیف است

*

مثل نماز که تکلیف است

*

پس اجر ندارد

*

 همه این دخترهای مسلمان توی آمریکا و اروپا یا هرجای دیگر دنیا با بلوزهای رنگی و شلوار لی و روسری گره درشت همه شان محجبه هستند

*

اینها اما ماجورند

*

سر فرصت مفصل تر خواهم گفت

*

پری رو تاب مستوری ندارد

چو در بندی سر از روزن برآررد!!!ه


/ 2 نظر / 15 بازدید
سجاد

سلام اين پري رويي كه تاب مستوري ندارد كيه برادر

م ت

قشنگ بود و متین و قابل تامل البته اگه کله خشکها متهم به بی دینی نکنندت. و بی دینها متهم به کله خشکی!