روح خدا

اينها رو پيرمردی در مرز نود سالگی نوشته باورتون ميشه بخونيد اينها مانيفست اسلام خواهيه اسلام ناب محمدی اسلام علوی اسلام شيعی.

قصد نهایی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ما با اعلام برائت از مشركين تصميم بر آزادي انرژي متراكم جهان اسلام داشته و داريم،‏ و به ياري خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزي اين كار صورت خواهد گرفت.‏

 

کانونهای فتنه

مگر مسلمانان نمي‌بينند كه امروز مراكز وهابيت در جهان به كانون‌هاي فتنه و جاسوسي مبدل شده‌اند كه از يك طرف اسلام اشرافيت،‏ اسلام ابوسفيان،‏ اسلام ملاهاي كثيف درباري،‏ اسلام مقدس نماهاي بي شعور حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي اسلام ذلت و نكبت،‏ اسلام پول و زور‏،‏ اسلام فريب و سازش و اسارت،‏ اسلام حاكميت سرمايه و سرمايه داران بر مظلومين و پابرهنه‌ها و در يك كلام اسلام آمريكايي را ترويج مي‌كنند و از طرف ديگر سر بر آستان سرور خويش،‏ آمريكاي جهانخوار مي‌گذارند‏.‏

 

سیاست خارجی

البته ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين الملل اسلامي مان بارها اعلام نموده‌ايم كه در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران بوده و هستيم،‏ حال اگر نوكران آمريكا نام اين سياست را توسعه طلبي و تفكر تشكيل امپراطوري بزرگ مي‌گذارند‏،‏ از آن باكي نداريم و استقبال مي‌كنيم.‏

 

ما در صدد خشكانيدن ريشه‌هاي فاسد صهيونيزم،‏ سرمايه داري و كمونيزم در جهان هستيم،

 

انشاءالله ما نخواهيم گذاشت از كعبه و حج،‏ اين منبر بزرگي كه بر بلنداي بام انسانيت بايد صداي مظلومان را به همه عالم منعكس سازد و آواي توحيد را طنين اندازد‏،‏ صداي سازش با آمريكا و شوروي و كفر و شرك نواخته شود‏.‏ و از خدا مي‌خواهيم كه اين قدرت را به ما ارزاني دارد كه نه تنها از كعبه مسلمين كه از كليساهاي جهان نيز ناقوس مرگ آمريكا و شوروي را به صدا درآوريم.‏

 

وضعیت کشورهای اسلامی و راه رهایی از آن

مسلمانان تمامي كشورهاي جهان‏! ‏ از آن جا كه شما در سلطه بيگانگان گرفتار مرگ تدريجي شده‌ايد بايد بر وحشت از مرگ غلبه كنيد و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبي كه حاضرند خطوط جبهه كفر را بشكنند استفاده نماييد‏،‏ به فكر نگه داشتن وضع موجود نباشيد بلكه به فكر فرار از اسارت و رهايي از بردگي و يورش به دشمنان اسلام باشيد كه عزت و حيات در سايه مبارزه است و اولين گام در مبارزه،‏ اراده است و پس از آن تصميم بر اين كه سيادت كفر و شرك جهاني خصوصا‏"‏ آمريكا را بر خود حرام كنيد‏.‏

 

ما

ما مظلومين هميشه تاريخ،‏ محرومان و پابرهنگانيم،‏ ما غير از خدا كسي را نداريم و اگر هزار بار قطعه قطعه شويم،‏ دست از مبارزه با ظالم برنمي‌داريم.

 

 

مسلمانان بايد بدانند تا زماني كه تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود‏،‏ هميشه منافع بيگانگان بر منافع آنان مقدم مي‌شود‏.‏ و هر روز شيطان بزرگ يا شوروي به بهانه حفظ منافع خود حادثه‌اي را به وجود مي‌آورند‏.‏ راستي اگر مسلمانان مسايل خود را به صورت جدي با جهانخواران حل نكنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند‏،‏ آسوده خواهند بود؟ هم اكنون اگر آمريكا يك كشور اسلامي را به بهانه حفظ منافع خويش با خاك يكسان كند‏،‏ چه كسي جلوي او را خواهد گرفت؟ پس راهي جز مبارزه نمانده است و بايد چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصا‏"‏ آمريكا را شكست،‏ و الزاما‏"‏ يكي از دو راه را انتخاب نمود‏:‏ يا شهادت يا پيروزي،‏ كه در مكتب ما هر دوي آنها پيروزي است كه انشاءالله خداوند قدرت شكستن چهارچوب سياست‌هاي حاكم و ظالم جهانخواران و نيز جسارت ايجاد داربست‌هايي بر محور كرامت انساني را به همه مسلمين عطا فرمايد و همه را از افول ذلت به صعود عزت و شوكت همراهي نمايد‏.‏

 معتقدين به اصول انقلاب اسلامي ما در سراسر جهان رو به فزوني نهاده است و ما اينها را سرمايه‌هاي بالقوه انقلاب خود تلقي مي‌كنيم،‏ و هم آنهايي كه با مركب خون طومار حمايت از ما را امضا مي‌كنند و با سر و جان دعوت انقلاب را لبيك مي‌گويند و به ياري خداوند كنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت.‏

 

 امروز جنگ حق و باطل،‏ جنگ فقر و غنا‏،‏ جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهين بي درد شروع شده است.‏ و من دست و بازوي همه عزيزاني كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاي عزت مسلمين را نموده‌اند‏،‏ مي‌بوسم و سلام و درودهاي خالصانه خود را به همه غنچه‌هاي آزادي و كمال نثار مي‌كنم

 

مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي‌كنند مبازره در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد‏،‏ با الفباي مبارزه بيگانه‌اند‏.‏ و آنهايي هم كه تصور مي‌كنند سرمايه داران و مرفهان بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي‌شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي‌كنند‏،‏ آب در هاون مي‌كوبند‏.‏ بحث مبارزه و رفاه،‏ بحث قيام و راحت طلبي،‏ بحث دنياخواهي و آخرت جويي دو مقوله‌اي است كه هرگز با هم جمع نمي‌شوند‏،‏ و تتها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند‏.‏ فقرا و متدينين بي بضاعت،‏ گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقلاب‌ها هستند‏.‏ ما بايد تمام تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم.‏

 

مسوولين نظام ايران انقلابي بايد بدانند كه عده‌اي از خدابي خبر براي از بين بردن انقلاب،‏ هر كس را كه بخواهد براي فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فورا‏"‏ او را كمونيست و التقاطي مي‌خوانند‏.‏ از اين اتهامات نبايد ترسيد‏،‏ بايد خدا را در نظر داشت و تمام هم و تلاش خود را در جهت رضايت خدا و كمك به فقرا به كار گرفت و از هيچ تهمتي نترسيد‏.‏

 

آمريكا و استكبار در تمامي زمينه‌ها افرادي را براي شكست انقلاب اسلامي در آستين دارند‏.‏ در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها مقدس نماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشز كرده ام،‏ اينان با تزويرشان از درون محتواي انقلاب و اسلام را نابود مي‌كنند‏،‏ اينها با قيافه‌هاي حق به جانب و طرفدار دين و ولايت،‏ همه را بي دين معرفي مي‌كنند‏،‏ بايد از شر اينها به خدا پناه بريم.‏ و همچنين كساني ديگر كه بدون استثنا به هر چه روحاني و عالم است حمله مي‌كنندو اسلام آنها را اسلام آمريكايي معرفي مي‌نمايند‏،‏ راهي بس خطرناك را مي‌پويند كه خداي ناكرده به شكست اسلام ناب محمدي منتهي مي‌شود‏.‏

 

ما براي احقاق حقوق فقرا در جوامع بشري تا آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد‏.‏ امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي است و مسلمانان در يك تشكيلات بزرگ اسلامي رونق و زرق و برق كاخ‌هاي سفيد و سرخ را از بين خواهند برد‏،‏ امروز خميني آغوش و سينه خويش را براي تبرهاي بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها و موشك‌هاي دشمنان باز كرده است،‏ و همچون همه عاشقان شهادت،‏ براي درك شهادت روزشماري مي‌كند‏.‏

 

جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي‌شناسد و ما بايد در جنگ اعتقادي‌مان،‏ بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم،‏

 

خوشا به حال مجاهدان‏! ‏ خوشا به حال وارثان حسين عليه السلام‏! ‏ اذناب آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مساله‌اي نيست كه بشود با پيروزي يا شكست در صحنه‌هاي نبرد مقايسه شود‏،‏ مقام شهادت خود اوج بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است،‏ نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسلام،‏ تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد‏،‏ تمامي اينها خيالات باطل ملي گراهاست و ما هدفمان بالاتر از آن است.‏

 

ملي گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف بين الملل اسلامي در جهان فقر و گرسنگي است،‏ ما مي‌گوييم تا شرك و كفر هست،‏ مبارزه هست و تا مبارزه هست،‏ ما هستيم.‏ ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم،‏ ما تصميم داريم پرچم‏" ‏لا اله الا الله‏" ‏ را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم.‏

 

اين وظيفه اوليه ما و انقلاب اسلامي ماست كه در سراسر جهان صلا زنيم كه اي خواب رفتگان‏! ‏ اي غفلت زدگان‏! ‏ بيدار شويد و به اطراف خود نگاه كنيد كه در كنار لانه‌هاي گرگ،‏ منزل گرفته‌ايد‏.‏ برخيزيد كه اين جا جاي خواب نيست‏! ‏ و نيز فرياد كشيم‏! ‏ سريعا‏"‏ قيام كنيد كه جهان ايمن از صياد نيست‏! ‏ آمريكا و شوروي در كمين نشسته‌اند و تا نابودي كاملتان از شما دست برنخواهند داشت.‏ راستي اگر بسيج جهاني مسلمين تشكيل شده بود‏،‏ كسي جرات اين همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم داشت؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید