سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. . .

شماهایی که ایمان آورده اید به وعده ها و عهدهایتان وفا کنید.*

*

و به عهد من وفا كنيد تا به عهد شما وفا كنم و از شكستن(عهد) من برحذر باشيد.*

*

 و اکثر مردمان را در عهد استوار ندیدیم بلکه بیشترشان را عهد شکن و بزهکار یافتیم*.

*

چقدرند افراد اندکی که بر گروه کثیری پیروز شدند به اذن ویاری خداوند؟*
*
آنچه در لبنان اتفاق افتاد کوچک ترین نمونه چند آیه بالاست ...
*
و شما فکر نکنید اونهایی که حزب الله رو به هر بهانه ای تمسخر کردند و تحقیر کردند کوتاه میان. اونها همچنان به همون راه ادامه میدن.
*
دعوای ما با  این جماعت سر  مزرعه و  زمین  نبود که حالا تمام بشه!
*
ان شاء الله قدس

ای به امید کسان خفته زخود یاد آرید
تشنه کامان غنیمت ز احد یاد آرید

گر چه مرحب سپر انداخته خیبر باقی است
بت مگویید بشکستیم که بتگر باقی است

ره دراز است سبک تر بشتابیم ای دوست
خصم بیدار است یک چشم بخوابیم ای دوست

وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود
خیمه قافله را دشنه ماتیغ شود

لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز
سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز

خیمه بگذار و برو بادیه طوفان جوش است
کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است

 -----------------------

(*) ها- آیه اند/ 0 نظر / 3 بازدید