همسر آزاری

شرق پنج‌شنبه در صفحه حق مطلبی داشت درباره همسر آزاری نويسنده گزارش يک جايی به نقل از مصاحبه شونده که يک خانم وکيل بود اينگونه گفت:

 در تعریف خشونت میتوان همسر آزاری را در چهار شکل مورد بررسی قرار داد1- آزارهای جسمی 2- آزارهای جنسی 3- آزارهای اقتصادی 4- آزارهای روحی و روانی.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به هنگام آزار های جسمی میتوان از قانون ضرب و جرح کمک گرفت اما در مورد آزارهای جنسی نمیتوان کاری انجام داد زیرا زن در این موارد مکلف به تمکین از شوهر خود است. ولی در کشورهای دیگر اگر رابطه جنسی برخلاف توافق طرفین باشد تجاوز محسوب میشود در واقع روح این قوانین معطوف به توافق طرفین در همه امور زندگی است حتی مجازات حبس در برخی موارد آن تعیین میشود.

 اينکه ان خانم محترم از کجا به اين نتيجه رسيد که مرد ميتواند همسرش را از نظر جنسی مورد آزار قرار بدهد و بعد زن مکلف به تمکين از شوهرش باشد را من نميدانم.

چون تا آنجا که من مطلع هستم در ايران هم از نظر قانونی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت و معاضدت با يکديگرند و مسلما آزار جنسی يکی از موارد نقض حسن‌ معاشرت است. و علاوه بر اين در شرع نيز شوهر چنين حقی را ندارد که به آزار همسر خود بپردازد. و همسر به هيچ وجه مکلف به تمکين از شوهر نيست. اين جمله برای من کاملا جای سوال است؟

اما به هر حال به نظر من اينکه بلاخره دارد چنين مباحثی در کشور مطرح می‌شود خودش جای اميدواری دارد و اميدوارم که باز شدن اين باب نتايج خيری داشته باشد من هم با نويسنده موافقم که نيازمند قانونمند شدن در اين زمينه هستيم تا در مراحل بررسی و صدرو حکم بتوان سريع و قاطع عمل کرد و شايد يکی از موارد شيوع همسر آزاری در ايران همين نبودن قوانين مشخص باشد.

 

چندی پيش به مناسبتی برای چند تن از دوستان اين متن را نگاشته بودم حال که اين بحث پيش آمد ديدم بد نيست اگر اينجا هم بگذارم. زياد بی ربط نيست!

 

خشونت جنسي با زنا متفاوت است زنا يک جرم جنسي است که ميتواند با رضايت باشد و در ان هيچ گونه خشونتي وجود نداشته باشد!
خشونت جنسي در حقوق ما فکر نميکنم در اين اصطلاح که اکنون به کار ميبرم سابقه اي داشته باشد! دوستاني که مطلع هستند حتما بگويند!
خشونت جنسي جلوه اي است از جرايم جنسي.
جرائم جنسي بعضا با خشونت همراه هستند و بعضا نيستند و برخي از جرائم جنسي ممکن است به هر دو صورت واقع شوند!
جرائم جنسي ذکر شده در ماده 82 هم ميتواند با خشونت همراه باشد هم ميتواند بدون خشونت واقع شود!
صورت رايج جرم جنسي در حقوق ما زناي با غير محرم است. اين جرم به همراه جرم تفخيذ و لواط شايد شايعترين جرم جنسي در حقوق ما باشند.
اما منظور از خشونت جنسي آن جرم جنسي است که با خشونت و عنف واقع ميشود. اين ميتواند زناي به عنف باشد يا چيزهايي شبيه به اين!
اما خشونت جنسي درون خانواده چيست؟
سال 95 کمسيون زنان سازمان ملل تجاوز به همسران را يکي از موارد نقض حقوق بشر اعلام کرد و اعلام داشت که اين مساله بايد به صورت يک جرم شناخته شود .
چند تا مثال ملموس ميزنم تا تجاوز به همسر شکل روشني به خودش در ذهن دوستان خواننده بگيرد و از ابهام بدر آيد.
دوستي ميگفت در همين امسال زن جواني به دادگاه مراجعه کرد و تقاضاي طلاق داد بعد که پرونده اش مطالعه شد معلوم شد که تنها 10 روز از ازدواج وي گذشته است! دليل او براي اين امر اين بود که همسرش به زور يعني با گذاشتن چاقو زير گردنش وي را مجبور به نزديکي يا ارضاي جنسي از طرق نامتعارف ميکرد.
فکر کنم موضوع تا حدي روشن شد. بسيار خوب آيا در اين مساله شوهر داشته از حق خودش استفاده ميکرده؟
مسلما خير شوهر از حد خود تجاوز کرده!
آيا عمل شوهر جرم است؟ خير چرا چون عنصر قانوني وجود ندارد وگر نه اين عمل تمام ويژگي يک جرم را دارد.
تجاوز به همسر معمولا تنها انجا که با اثرات جانبي جسمي همراه است ممکن است مورد شکايت واقع شود اما ممکن است همسر در اين ميان به بيماريهاي ذهني دچار شود و تالمات روحي پيدا کند. به اعتقاد من ما اگر قائل به اين نباشيم که چنين اعمالي جرم هستند که به اعتقاد بنده بخشي از اين اعمال جرم هستند و نيازمندند که به سرعت قانونمند شوند. لااقل در اين موارد بايد به حمايت از زنان برخاست و با وضع قوانين ويژه آنها را در جدا شدن و طلاق گرفتن ياري کرد. چه اينکه ممکنه رفتار جنسي مرد براي زن عرفا موجب عسر و حرج نشود اما براي وي ناخوشايند و غير قابل تحمل باشد.
خشونت جنسي درون خانواده ميتواند عليه مردان هم اتفاق بيفتد ولي کمتر و نادر تر است.
اين قانون جرايم جنسي ايالت کانزاس آمريکاست بقيه ايالتها هم قوانين شبيه به اين دارند در تعداد ديگري از کشورها هم همين قوانين تصويب شده است.

 


Kansas Statute, K.S.A. 21-3502, addresses the crime ofrape.

(
a) Rape is:

(1)
Sexual intercourse with a person who doesnot consent to the sexual intercourse, under any of the followingcircumstances:

(
A) When the victim is overcome by force or fear;
(
B) When the victim is unconscious or physically powerless; or
(
C) When thevictim is incapable of giving consent because of mental deficiency or disease, or when the victim is incapable of giving consent because of the effect of anyalcoholic liquor, narcotic, drug or other substance, which condition was knownby the offender or was reasonably apparent to the offender;

(2)
Sexualintercourse with a child who is under 14 years of age;
(3)
Sexualintercourse with a victim when the victim's consent was obtained through aknowing misrepresentation made by the offender that the sexual intercourse was amedically or therapeutically necessary procedure; or
(4)
Sexual intercoursewith a victim when the victim's consent was obtained through a knowingmisrepresentation made by the offender that the sexual intercourse was a legallyrequired procedure within the scope of the offender's authority.

(
b) Itshall be a defense to a prosecution of rape under subsection (a)(2) that thechild was married to the accused at the time of the offense.

(
c) Rape asdescribed in subsection (a)(1) or (2) is a severity level 1, person felony.
Rape as described in subsection (a)(3) or (4) is a severity level 2, personfelony.

This means that anyone, including spouses, can be victims ofrape. A victim of spousal rape is entitled to the same services and assistanceas any other victim of sexual assault

 

/ 0 نظر / 3 بازدید