در معنای ذخيره

يکی از دوستان که البته ارادت عجيبی به آقای هاشمی داشتند بعد از اعلام کانديداتوری ايشان ميلی برای من زدند که من واقعا لذت بردم از نکته سنجی ايشان عين ميل را برای شما ميگذارم تا شما هم از اين نکته سنجی لذت ببريد!

آيت الله هاشمی رفسنجانی هم آمد.

ايشان ذخيره انقلاب هستند.

هشت سال به عنوان ذخيره تمرين کردند الان ميخواهند فيکس بازی کنند!

حال کرديد از اين همه نکته سنجی.

/ 0 نظر / 3 بازدید