پروژه شبيه سازی و رسالت دانشجو

 

روندي را مي توان اكنون در جامعه و خصوصا در محيط هاي دانشجويي مشاهده كرد كه اگر با دقت به آن نظر بيفكنيم مناسبترين نامي را كه مي توان بر آن نهاد (پروژه تشبيه) يا برنامه( مشابه انگاري) است . مقصود از تشبيه اينست كه دشمنان انقلاب اسلامي سعي دارند چهره حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي را در نظر مردم به صورتي شبيه به حكومت طاغوت در آورند يعني مي خواهند همان روابط و تضاد و ستيزه اي كه قبل از انقلاب بين مردم و حكومت وجود داشت را تجديد و تكرار كنند و خصوصا دانشجويان را در مقابل نظام و انقلاب قرار دهند. به جهت روحيه خاصي كه در همه محيطهاي دانشجويي و جود دارد، دانشجو مناسبترين گزينه براي القاي اين تقابل است اين تقابل از دهها سال پيشيعني در دهه 20و 30 خصوصا در زمان ملي شدن صنعت نفت تشديد شده و تازمان انقلاب اسلامي نيز ادامه داشته است اما يكي از خصوصيات انقلاب اين بود كه تقابل دانشجو و حكومت را متوقف كرد.

و برعكس دانشجو يان را به خدمت انقلاب گرفت مهار ضد انقلابي كه دانشگاهها را به پايگاه خود بدل كرده بود و نيز اجراي انقلاب فرهنگي و همچنين كمك به اداره جنگ همگي توسط دانشجويان انجام گرفت با اينهمه خصوصا پس از پايان دهه اول انقلاب گروههاي سياسي نه چندان موجه ، راه نفوذ در دانشگاه را پي گرفتند و سعي كردند از دانشجو براي يارگيري و كسب قدرت سياسي استفاده كنند و حتي گاهي رسما دانشجويان را به گرفتن مواضع اپوزيسيون و ضد نظام دعوت مي كردند اين شيوه برخورد با دانشگاه و دانشجو در چند ساله اخير شديد تر شده و روند حسابشده تري را به خود گرفته است عده اي پيش خودشان فكر مي كنند كه همانطوري كه قبل از انقلاب ، دانشجويان با حكومت مخالف بودند حالا نيز بايد همانطور باشد يكي از عناصري كه دشمن براي اين شبيه سازي استفاده مي كند(( بهانه نبود آزادي))است يعني بايد به هر قيمتي كه شده اين حرف را جا بيندازند كه آزادي همانطور كه در رژيم گذشته وجود نداشته اكنون نيز وجود ندارد روزنامه ها را مي بندند، نويسندگان را مي گيرند و محاكمه مي كنند ،روشنفكران را زنداني مي كنند و جلوي جريان آزاد اطلاعات را مي گيرند (!) اما اين مباحث كه آن موقع به چه دليل زنداني مي كردند و حرفهاي اكنون چيست؟آنموقع چه ميزان از مخالفت را تحمل مي كردند و اكنون چه ميزان تحمل مي شود را ابدا مطرح نمي كنند.

يكي ديگر از عناصر اين طرح ((وجود زنداني سياسي)) است. قبل از انقلاب زنداني هاي سياسي مورد احترام بودند و در حد يك قهرمان در جامعه از آنها تجليل مي شد كساني كه اين طرح رادنبال مي كنند اينگونه ترويج مي كنند كه ببينيد آنموقع زنداني سياسي داشتيم اكنون نيز داريم و فرقي نكرده است آنموقع مخالفين اصلاحات را به زندانمي انداختند و الآن نيز همان كار رامي كنند پس رژيم فعلي ماهيتا با رژيم قبلي تفاوتي نمي كند ! و به عبارتي اسم حكومت عوض شده وگرنه اين حكومت هم همان حكومت ظلم وزور و اختناق است ! در اين ميان دشمن از دو الگوي طراحي شده براي اثبات مدعاي خود بهره گرفت: قتلهاي زنجيره اي و قضيه كوي دانشگاه تهران دقيقا همانهايي بودند كه براي جا انداختن اين موضوع لازم بوده و هستند . سوال اينجاست كه ما به عنوان دانشجويان مسلمان و انقلابي براي مقابله با اين توطئه ها چه وظايفي برعهده داريم؟

دانشجوي متدين امروز وظيفه دارد كه در دانشگاه اولا نسبت به اين توطئه آگاهي پيدا كرده و ديگران را نيز آگاه نمايد و توطئه قرار دادن دانشجو در برابر نظام را خنثي كند ثانيا براي شكستن فضا تلاش كند دانشجوي متدين وانقلابي امروز ولو اينكه حتي صدها انتقاد هم به عملكرد نظام داشته باشد مادام كه به اصل نظام معتقد است بايد مواظب باشد كه طعمه اين توطئه نشود آنچه مي تواند اين شبيه سازي را باطل كند حركتهاي دانشجويي موافق نظام است چنين حركتهايي در دوران رژيم گذشته وجود نداشت و كسي جرات نداشتاز نظام سلطنتي دفاع كند ولي اكنون اينگونه نيست خيل عظيم دانشجويان مومنو متعهد و انقلابي در برابر توطئه هاي اقليتي كه سعي در ايجاد و تقويت تقابل دانشجو حكومت را دارند ايستاده اند بنا براين آن چيزي كه مي تواند اين توطئه ها را خنثي كند يك كار تشكيلاتي و جدي در دفاع از انقلاب و ضربه متقابل به ارزش ستيزان ضد انقلاب است البته در اين ميان وظيفه اي نيز بر عهده مسئولين حكومت است اينان بايد با عملكرد خود بهانه تشبيه را از مخالفان بگيرند مسئولين بايد در رفتارها و زندگي خود مواظب باشندكه از فعاليتهاي اقتصادي و مالي با تكيه بر نفوذ و قدرت خود اجتناب كرده و از تجملگرايي و زرق و برق زدگي بپرهيزند ودر يك كلام آنكه اگر مي خواهيم تئوري تشبيه ناكام بماند علاوه بر اينكه دانشجويان بايد آمادگي هاي خود را حفظ كنند مسئولين نيز بايد از تشبّه به سران طاغوتي بپرهيزند

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
رضا

باش تا صبح دولتت بدمد !

FATANEH

از دشمنان انقلاب گفتی و اين که می خواهند دانشجويان را مقابل نظام قرار دهند./دوست عزيز چرا يکبار هم به اين فکر نمی کنی که شايد واقعا ؛خود؛ دانشجويان در مقابل نظام قرار گرفته باشند.فکر نمی کنی کلمه ؛دشمن؛ديگه برای مردم به صورت جک در اومده و ابزاری شده تا به وسيله اون هر صدای اعتراضی رو به بهونه اينکه صدای دشمنه سرکوب کنند؟خواهش می کنم يک بار هم که شده بدون تعصب در مورد مسائل فکر کن/موفق باشی

FATANEH

دوست عزيز / گفتی شايد مصباح رو فقط از روی فحش هايی که ديگران بهش می دن ميشناسم/ولی بايد بگم کاملا برعکسه/يعنی مصباح رو از روی فحشهايی که اون به ديگران ميده شناختم/و فتواهای خانمان براندازش/راستی شما از شاگردان مدرسه حقانی و انجمن حجتيه که سراسر قدرت رو -اقتصادی و سياسی -در کشور قبضه کردن چی می دونی؟/اين فقط يک سواله/اين رو ميدونم که هر عشق و علاقه ای بايد با آگاهی همراه باشه/شما هم که از روی گفته هاتون مشخصه که خالصانه به نظام عشق می ورزيد حتما هم در اين مورد آگاهی داريد/موفق باشيد