جنگ و ترس

من هيچ وقت جرات نکردم که بروم و از نزديک مناطق جنگی را ببينم و هميشه از تصويرهايی که ممکن بود با آنها مواجه شوم هراس داشتم تا اينکه به اين مقاله برخوردم در سوره. بخشهايی را ميگذارم تا بخوانيد و باقی را ميتوانيد از سايت سوره بخوانيد.

واقعيتش بعد از خواندن اين مقاله به هيچ وجه احساس غبن نکردم که چرا نرفتم و جنوب را و مناطق جنگی را نديدم!

چندی پيش رفيقی ميگفت: فلانی نبودی حضور رو احساس می کنی. و من در خودم مچاله شدم! چقدر ما از چيزهايی که مال ما نيست احساس غرور ميکنيم! اينها اصلا متعلق به ما نيست! اگر ديروز پدرم جنگيد اين هيچ ربطی به من ندارد من بايد جنگ خود را به پيش برم جنگ ميان فقر و غنا.

کاروانی راهی نور است که راه خود را به سمت اين جنگ بگشايد! راهی که ممکن است به سمت نيزارهای کارون باشد اما به يقين نه برای تماشا! که برای انجام همان جنگ!

بياد داشته باشيم هرگز سعی ناکرده به زيارت آفتاب نخواهيم رسيد!

 

http://www.iricap.com/magentry.asp?id=3159

 به شهر می‌آییم، برای خریدن یخ پیاده می‌شوم. پسركی با چهره‌ای عبوس ایستاده و خیره به ماشین ماست. می‌گویم: یخ! نامهربان جواب می‌دهد. می‌پرسم چرا؛ می‌‌گوید: «.... اینها برای چی آمدند، ما هیچ نداریم الّا جنگ و آنها فقط چفیه دارند و پول...
ادامه فكرم از بیابان به شهر می‌آید و سراغ سرم را می‌گیرد؛ جنگ را چه كسی می‌فهمد؟ من كه از جنگ اسمی شنیده و زیباییهای جنگ را دیده‌ام كه با تیری به قلب و لبخندی به لب رفتن؟ یا همسایه و همكاری كه عضوی از بدن و عضوی از خانواده‌اش را از دست داده؟
یا آن كه جنگ و بعد از جنگ برایش فرقی نكرده است؟
جنگ را چه كسی می‌فهمد؟ ما كه با جنگ پ‍ُز می‌دهیم و پ‍ُست می‌گیریم یا آن كه در مناطق جنگی زندگی می‌كند. دشمن را دیده كه چون طوفانی از زندگی او گذشته و همه چیز را ویران كرده. نه صدای آژیر. شنیده، نه شب خاطره رفته، و اینها كه می‌آیند و می‌روند جز یك مزاحم، هیچ ربطی به زندگی او ندارند.
پسرك می‌گوید؛ شهریها... همین تهرانیها... یاد حرفهای مسئول اقامتمان می‌افتم كه گفت: كسی داخل شهر نرود. با اینها حرف نزنید. عربند و دلشان آن طرف مرز. به اتوبوسها سنگ پرتاب می‌كنند. مسافران حتی پرده‌ها را كشیده و فیلم می‌بینند و مجله می‌‌خوانند و اشك می‌ریزند. اما از آثار زنده جنگ، از جنگ‌ زنده كه در جریان است چشم می‌پوشند.

/ 0 نظر / 3 بازدید