یار!!

عاشق کار تنهایی خون خوردنه
مهتاب شبان ستاره اشمردنه
نسیم هتو ولگا کونه ایشاره
عاشق دپرکه ، نکونه خو یاره

شیون فومنی

/ 1 نظر / 12 بازدید
بوی خوب گندم

سلام خيلی زيبا بود