خدایا!

خداوندا!
در این برهوت عاطفه، هر که را تتمه دلی برای مهر ورزیدن هست، گرامی بدار و سرش را به سنگ جفا آشنا مکن.
خدایا!
کاری بکن که دل قرار بگیرد!
خدایا!
عاشقان را بساز و خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستدارانت بینداز.
خداوندا!
دلهای سنگ آسا را بشکن تا مگر در شکستگیها نشانی از تو بیابند که خود فرموده‌ای: انا عند القلوب المنکسره.
خدایا!
توفیقمان ده که جز به مقام قرب تو نیندیشیم و جز به جاه تو دل نبندیم و جز منصب رضای تو را آرزو نکنیم.
خداوندا!
به ما آنچنان فراستی عطا کن که عشق را از هوس بازشناسیم و نور رحمان را از نار شیطان تمیز دهیم.
سید مهدی شجاعی

/ 5 نظر / 12 بازدید
مجيد

سلام زيبا بود کم پيدايی؟

سجاد

سلام عزيز دوباره که زدی تو خط دعا

ما هم دعا می کنيم ...

شايان

ما نيز چنین می طلبیم ...