ما چی شديم؟

پريروز پير زن نا مرتبی صدايم کرد : جوان! بيا کارت دارم!

دستم را در جيبم کردم و خواستم پولی بدهم!

ديدم پرسيد که حاجی آباد همين جاست!؟

يک لحظه به خودم گفتم پسر چه موجودی شدی؟ اين قدر کم تحمل! اين قدر ظاهر بين!

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسینعلی مرادقلی

باسلام . ایمان . جهاد . شهادت اسم بسیار زیبایی است امیدوارم که در نوشته هایت و همچنین موضع گیریهایت هم به این سه کلمه معنوی و حماسی عمل نمایی و منتظر واقعی اقا باشی . برایت ارزوی موفقیت دارم . در وبلاگ جانبازان ایران منتظرت هستم . باتشکر - حسینعلی مرادقلی جانباز