در این ولایت کارِ هنر، کارِ جهاد است. جهاد با بی سوادی، با فضل فروشی، با فرنگی مآبی، با تقلید، با دغلی، با نان به نرخ روز خوردن، با بلغمی مزاجی ...حالا اگر مردی ، این گوی و این میدان !

جلال آل قلم

 آن يل که بروی غرب شمشير کشيد

 از هيمنه‌اش پشت ستم تير کشيد

ديديم سر انجام که زنجير گسست

زان نعره که در حلقه زنجير کشيد 

                                  

 سيد حسن حسينی  

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
keyvan

سلام با حرفات موافق نيستم . تنها می خواستی يک طوری قضيه رو سر هم بياری. نه عزيزم محمد محکوم به فريب مليون ها انسان بی گناه و از صدق سرش وضع نا به سامان کشور ماست با حکومت اسلامی کثيفش که بوی لجن محمد می ده. نه قران حرف خدا نيست و گرنه اين مزخرفات قران از جنبه الهيش خارج می کنه و اونو ساخته دست موجودی معرفی می کنه که بيماری جنسی داره. و بعدشم تو اياتی رو که مشخص کردم خوندی؟ جوايت منطقی باشه نه از رو تاريخ تحريف شده. باسه حرفای قران يا دليل بيار يا حرف الکی و رو هوا نزن ممنونم منتظرتم k.1

zorba

به نظر من هر چيز خوب رو بايد ياد گرفت چه در فرهنگ خودمون باشه(که بايد برای گسترش اون تلاش کنيم) و چه در فرهنگ غرب و شرق و اروپا و ... باشه--فقط مشکل ما اينه که همه ارزشها رو با دين داريم مقايسه ميکنيم ولی به نظر من ارزشها رو بايد با تعالی انسانيت سنجيد و اون چه که ه اين امر کمک ميکنه رو بسط داد و پذيرفت---شاد باشيد