مرگ

آدمیان با مرگ زاده ميشوند و با مرگ ميزيند و مرگ در کمين آدمهاست

همين چند ساعت پيش يکی از عزيزان رو به خاک سپرديم و هنوز در عذاب وجدانم که چرا به او سر نزدم مدت زيادی مريض بود و من حتی يک بار به پيشش نرفتم خدايا ببخش من را و بيامرز هردويمان را

/ 1 نظر / 3 بازدید
روح الله

خوشا به حالت ان شاءالله شهيد شوی