آدمی پرنده نیست

آدمی پرنده نیست
تا به هر کران که پر کشد برای او وطن شود
سرنوشت برگ دارد آدمی
برگ وقتی از بلند شاخه اش جدا شود
پایمال عابران کوچه ها شود!!!

شاعر افغان
/ 4 نظر / 14 بازدید
آشنا

آدمی برگ هم نيست... برگ خويش رابه دست باد می سپارد و هرسو که اوخواهد می تازد ... بی خبراز خواست و ميل خودش... اما آدمی...

فاطيما

سلام حال شما؟ پارسال دوست امسال آشنا هم نيستين

جواد

شعر قشنگي بود موفق باشيد و سربلند وبلاگ خوبيست

يک قزوينی از سنگر

ای هلو ای شفتالو ای قالب عوض کن ای قالب زيبا جيگر تو با قالبش بخورم . يک قزوينی از سنگر