منتظران رويت خورشيد

/11/1365<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بسم الله الرحمن الرحيم

گرامي باد بر ملت بزرگ ايران و بر پيروان شاهد بزرگ‏،‏ حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم وجود رادمرداني كه راه شهادت را برگزيدهاند و در هجرت از زندگي عالم ادني و جهان سفلي به وادي ايمن و ملكوت اعلا رسيدهاند و در جستجوي حيات‏،‏ سرچشمه را يافتهاند و سيراب و سرمست از جرعه‏" ‏ارجعي الي ربك‏" به رويت جمال و كشف رضايت حق نايل آمدهاند‏"‏و كفي بهم فخرا‏"‏ و چه غافلند دنياپرستان و بيخبران كه ارزش شهادت را در صحيفههاي طبيعت جستجو ميكنند و وصف آن را در سرودهها و حماسه و شعرهاميجويند و در كشف آن از هنر تخيل و كتاب تعقل مدد ميخواهند و حاشا كه حل اين معما جز به عشق ميسر نگردد و اينك ما شاهد آنيم كه سبكبالان عاشق شهادت بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاختهاند و در پيشگاه عظمت حق و مقام جمع الجمع به شهود و حضور رسيدهاند و بر بسيط ارض‏،‏ ثمرات رشادتها و ايثارهاي خود را نظاره ميكنند كه از همت بلندشان جمهوري اسلامي ايران پايدار و انقلاب ما در اوج قله عزت و شرافت

مشعلدار هدايت نسلهاي تشنه است و قطرات خونشان سيلابي عظيم و طوفاني سهمناك را برپا كرده است و اركان كاخ هاي ظلم و ستم شرق و غرب را به لرزه انداخته است و آنان را در عزا و ماتم از دست دادن ياران و نوكرانو نيز اقتدار ها و افتخارات شيطاني خود سياهپوش كرده است. و هنوز اول ماجراست و كابوس هاي ديگري دارند و بايد خود را براي نابودي و مرگ جيره خواران و دست نشاندگان غاصب آماده كنند‏،‏ كه اينها همه از بركات سحر شهيدان ماست و ما در انتظار رويت خورشيديم و به شهيدان بايد گفت:

‏"‏اتيكم الله مالم يوت احدا‏"‏ من العالمين‏." ‏

/ 1 نظر / 3 بازدید
ستایش

بايد سلام بدم نه؟!؟ سلام...